• Privacyverklaring ShaadiService.nl

Privacyverklaring ShaadiService.nl

ShaadiService is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING

ShaadiService is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens van ShaadiService.nl
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP Den Haag
https://www.shaadiservice.nl/
06-53382637
KVK 68917058

Persoonsgegevens die wij verwerken

·       Voor - en achternaam

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer

·       E -mailadres

·       Bankgegevens

·       Beeldmateriaal in de vorm van fotografie en film, zowel digitaal als afgedrukt

·       Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in            correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

Wij verwerken alleen die gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en het resultaat zijn van onze dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
ShaadiService verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten.  Zo kunnen wij met je persoonsgegevens je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om goederen of diensten bij je af te leveren. Ook kunnen we met de gegevens jouw betaling afwikkelen.

Wat we doen met je gegevens
Hiervoor hebben we al aangegeven wat we met je gegevens doen voor het verzorgen en afwikkelen van onze dienstverlening. Graag gebruiken wij de bij jou opgenomen beelden ook voor promotiedoeleinden middels marketingactiviteiten, social media en onze website. Wanneer we de beelden die we bij jou hebben gemaakt daarvoor geschikt achten, vragen we daarvoor je toestemming.

Hoe lang bewaren we je gegevens

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

·       Beeldmateriaal dat wij in het kader van onze dienstverlening hebben gemaakt bewaren wij 3 jaar na          uitvoering van de opdracht.

·       Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek bewaren wij 3 jaar.

·       Financiële gegevens rondom jouw opdracht worden zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.

 
Met wie delen wij persoonsgegevens
ShaadiService deelt geen persoonsgegevens met anderen, tenzij anders overeengekomen.

Onze website ShaadiService gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken op haar website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en je hebt er recht op dat wij jouw gegevens overdragen.
Dit kun je allemaal doen door een verzoek bij ons in te dienen. Wij kunnen je vragen om je te identificeren, zodat we de persoonsgegevens alleen naar de juiste persoon sturen.

Waar slaan we je gegevens op
ShaadiService gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Exact online

Microsoft Office 365 & Mobile App versie

Adobe Creative Cloud & Mobile App versie

Cinemagraph Pro

 
Hoe wij je gegevens beveiligen
ShaadiService neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door dat wij gebruik maken van 2 factor authenticatie & cisco firewall.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer je aanwijzingen hebt van misbruik , neem dan contact met ons op.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht je er met ons niet uitkomen, dan kun je overwegen om contact op te nemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.